Sửa chữa căn hộ Anh Tiến PXL

Sửa chửa căn hộ anh Hiển PXL …

Hình ảnh trước khi thi công sửa chữa căn hộ Anh Tiến PXL:

hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 01

hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 02

hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 03

hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 04

hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 05

hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 06
hinh anh truoc sua chua can ho anh tien pxl 08

Hình ảnh sau sửa chữa căn hộ Anh Tiến PXL.

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 01

 

hinh anh sau sua chua nha o anh tien bxl 03

hinh anh sau sua chua nha o anh hien pxl 04

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 05

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 06

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 07

 

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 08

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 09

hinh anh sau sua chua nha o anh tien bxl 10

hinh anh sau sua chua nha o anh tien bxl 11

hinh anh sau sua chua nha o anh tien pxl 12

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *